Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 520
Nom: Dolors
Cognoms: Masferrer PlanasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: RiudarenesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcis Ferrer Padrés