Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 5
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Pigem
Pare: Vicenç Padrés Pons
Mare: Serafina Pigem SomsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Fuster Riera

Data: 23/08/1807
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Mata