Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 477
Nom: Dolores
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Juan Camps

Tipus unió: Religiosa