Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 469
Nom: Salvador
Cognoms: TuronMatrimoni/Unió
Cònjugue: Eularia Padrès Tixi (24/08/1796)

Tipus unió: Religiosa