Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 457
Nom: Maria
Cognoms: ComasMatrimoni/Unió
Cònjugue: José Padrès

Tipus unió: Religiosa