Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 415
Nom: Magdalena
Cognoms: PratMatrimoni/Unió
Cònjugue: Cosma Padrès