Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 413
Nom: Salvador
Cognoms: PortMatrimoni/Unió
Cònjugue: Enriqueta Padrès Mach (25/10/1940)