Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 41
Nom: Cristobal
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/03/1866

Lloc de naixement: Usall (Banyoles)

Data bateig: 06/03/1866

Parròquia bateig: Sant Cristofol

Noms bateig: Cristobal, Mateo, Pedro