Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 406
Nom: Elisabet
Cognoms: Padrés
Pare: Pauli Padrès
Mare: MargaridaNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/11/1605

Lloc de naixement: Sant Feliu de Boada

Data bateig: 02/11/1605

Parròquia bateig: Sant FEliu de Boada

Noms bateig: Elisabet, Gelida