Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 393
Nom: Pere
Cognoms: HospitalMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria de la Encarnaci Padrès Culubret (21/05/1901)