Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 392
Nom: Rosa Maria
Cognoms: Jofra Padrés
Pare: Josep Jofra
Mare: Matilde Padrés Terrades