Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 389
Nom: Joan
Cognoms: Padrès Boada
Pare: Jesus Padrés Terradas (02/08/1922)
Mare: Anna Boada Serrat (11/04/1926)Naixement/Bateig

Data de naixement: 16/06/1968Matrimoni/Unió
Cònjugue: Dolors Armengol Moratal (12/09/1975)

Tipus unió: Religiosa i civil