Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 385
Nom: Manuel
Cognoms: Padrés Terrades
Pare: Joan Padrès Culubret
Mare: Rosa Terrades PadrosaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: ??Matrimoni/Unió
Cònjugue: Anita