Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 378
Nom: Carla
Cognoms: Sacristan Padrés
Pare: Carlos Sacristan
Mare: Maria Padrés Vargas (07/02/1960)Naixement/Bateig

Data de naixement: 22/07/1979

Lloc de naixement: Girona