Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 363
Nom: Rosendo
Cognoms: Espona MastreNaixement/Bateig

Lloc de naixement: ??Matrimoni/Unió
Cònjugue: Dolores Padrés Sala

Data: 23/03/1859
Tipus unió: Religiosa