Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 36
Nom: Margarida
Cognoms: Padrés Duran
Pare: Francisco Padrés Coll (05/08/1755)
Mare: Rosa Duran Casadevall (18/03/1764)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/03/1790

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 21/03/1790

Parròquia bateig: Sant Juliá i Santa Basilisa de Corts

Oficiant bateig: Joseph Pujol de Sant Juliá i Santa Basilisa

Noms bateig: Margarida, Maria, Rosa

Padrí: Salvi Padrés

Padrina: Margarida muller de Pere Joan PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Casadevall AdroerAltres comentaris

Defunció/Enterrament

Data defunció: 17/11/1849
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 19/11/1849
Lloc enterrament: Corts
Cementiri: Sants Julia i Basilisa