Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 347
Nom: Manuel
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Manuel Padrés Culubret (25/12/1897)
Mare: Maria Sala RosNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/11/1934

Lloc de naixement: SaltMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Bay Costa (13/04/1936)