Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 346
Nom: Maria
Cognoms: Sala RosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Manuel Padrés Culubret (25/12/1897)

Data: 11/11/1924
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: FallinasDefunció/Enterrament

Data defunció: 20/04/1981
Lloc defunció: Angles