Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 32
Nom: Margarita
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/11/1845

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 27/11/1845

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Margarita, Taresa, MartirianaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Bassols Ferrer

Tipus unió: Religiosa