Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 319
Nom: Francesc
Cognoms: Padrès Angelats
Pare: Joan Padrés Trias (03/05/1961)
Mare: Josefina Angelats Morat (17/02/1962)Naixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1988

Lloc de naixement: Cornella del Terri