Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 305
Nom: Esteve
Cognoms: Padrès Mach
Sobrenom: "Estevan"
Pare: Pere Padrés Culubret (21/01/1895)
Mare: Montserrat Mach CastelláNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/07/1939

Lloc de naixement: ViladasensMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josefina Serra Batchellí (01/11/1944)

Data: 29/05/1969
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: BorgonyáDefunció/Enterrament

Data defunció: 21/02/2014
Lloc defunció: Borgonya (Cornellá del Terri)
Data enterrament: 23/02/2014
Lloc enterrament: Borgonya /Cornellá del Terri)