Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 296
Nom: Maria
Cognoms: Casals GalceranNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SerinyáMatrimoni/Unió
Cònjugue: Bernat Trias Padrés (22/08/1768)

Tipus unió: Religiosa