Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 287
Nom: Remei
Cognoms: Angelats Padrés
Pare: Esteve Angelats
Mare: Teresa Padrés Giró (09/07/1877)