Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 277
Nom: Pere
Cognoms: Padrès Ferrer
Pare: Esteve Padrés Comas
Mare: Marina Ferrer Ros (21/08/1913)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/12/1942

Lloc de naixement: BanyolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Roser Pujol Puig