Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 256
Nom: Matilde
Cognoms: Martinez PeguerolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Angel Angelats Padrés (17/02/1946)