Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 246
Nom: Dolors
Cognoms: Padrés Tarradas
Pare: Pere Padrès Comas (00/00/1901)
Mare: Maria TarradasNaixement/Bateig

Data de naixement: 00/00/1952Matrimoni/Unió
Cònjugue: Narcis Costa

Tipus unió: Religiosa

Lloc: CortsAltres comentaris

Va viure 54 anys.Defunció/Enterrament

Data defunció: 25/12/2006
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 27/12/2006