Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 245
Nom: Sonia
Cognoms: Colomer Padrés
Pare: Salvador Colomer
Mare: Rosa Padrés Tarradas