Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 243
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Tarradas
Pare: Pere Padrès Comas (00/00/1901)
Mare: Maria TarradasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvador Colomer