Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 241
Nom: Dolors
Cognoms: Font
Sobrenom: LolaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Padrès Comas (00/00/1901)