Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 236
Nom: Fàtima
Cognoms: Padrés Menés
Pare: Josep Padrés Planas (27/02/1950)
Mare: Gregoria Menés Soriano (27/12/1951)Naixement/Bateig

Data de naixement: 17/11/1976

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 09/01/1977

Parròquia bateig: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquim Masó Estañol (07/11/1975)

Data: 23/06/2003
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts