Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 230
Nom: Jaume
Cognoms: Padrés Noguer
Sobrenom: Met
Pare: Lluis Padrés Planas (21/12/1942)
Mare: Anna Maria Noguer Pujol (01/02/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/07/1969

Lloc de naixement: Banyoles

Registre civil: Banyoles

Llibre reg. civil: Tom 50, pàgina 367

Data bateig: 03/08/1969

Parròquia bateig: Corts

Noms bateig: Jaume, Pere, Joan

Padrí: Pere Padrés Brugué

Padrina: Maria Pujol MonerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Isabel Masdemont Triano (30/01/1970)

Data: 19/06/1999
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts