Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 228
Nom: Josep
Cognoms: Padrés Planas
Pare: Pere Padrés Brugué (17/02/1908)
Mare: Joaquima Planas Farró (30/08/1911)Naixement/Bateig

Data de naixement: 27/02/1950

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Gregoria Menés Soriano (27/12/1951)

Data: 08/11/1975
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts