Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 215
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Planas
Pare: Pere Padrés Brugué (17/02/1908)
Mare: Joaquima Planas Farró (30/08/1911)Naixement/Bateig

Data de naixement: 10/04/1937

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Masó Roure (12/05/1932)Defunció/Enterrament

Data defunció: 16/10/2009
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 17/10/2009
Lloc enterrament: Corts