Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 208
Nom: Jaume
Cognoms: SolesNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SausMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisca Padrès

Tipus unió: Religiosa