Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 200
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/10/1825

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 19/10/1825

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Palladius Ferrer

Noms bateig: ere, Joseph, Palladi

Padrí: Pere Padrés

Padrina: Maria Farre-pagesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarita Cortada Joher

Tipus unió: Religiosa