Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 2
Nom: Mercedes
Cognoms: Padrés Comas
Pare: José Padrès
Mare: Maria ComasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: HostalrichMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Ruhi Oller

Tipus unió: Religiosa