Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 187
Nom: Maria Rosa
Cognoms: Padrés Pallisser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/03/1698

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 29/03/1698

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Maria Rosa, Anna, NarcisaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Boher

Tipus unió: Religiosa