Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 181
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Grlabert
Pare: Salvi Padrès
Mare: MariaNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/10/1714

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 29/10/1714

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Maria, Esparanza, Narcissa