Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 168
Nom: Bartomeu
Cognoms: Padrès



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Angela

Tipus unió: Religiosa