Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 162
Nom: Esteva
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Marianna

Tipus unió: Religiosa