Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 160
Nom: Miguel
Cognoms: Padrés
Pare: Joan Padrès
Mare: AnnaNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/11/1614

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 09/11/1614

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Miguel, Feliu, Joan