Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 152
Nom: Juan
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor CamosNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/07/1841

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 02/07/1841

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Juan, Pedro, FranciscoDefunció/Enterrament

Data defunció: 28/07/1842
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 29/07/1842
Lloc enterrament: Corts