Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 123
Nom: Matheu
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Joseph Padrés Clapera (24/03/1704)
Mare: Thereza Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/02/1747

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 24/02/1747

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Illuminat, Llorens

Padrí: Matheu Pons Brunyola

Padrina: Anna Maria Planells PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Maria Rovira Frigola

Data: 21/12/1777
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Taresa Sarrá Gelada

Data: 06/12/1783
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós