Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 122
Nom: Taresa
Cognoms: Sarrá Gelada
Sobrenom: Theresa SerraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SAnta Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)

Data: 06/12/1783
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós