Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 121
Nom: Francisco
Cognoms: Carreras Padrés
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 22/08/1910

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre 3 pagina 171Defunció/Enterrament

Data defunció: 21/04/1912
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Lloc enterrament: Sant Sadurni de l'Heura
Cementiri: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 3 pagina 184