Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 120
Nom: Joaquin
Cognoms: Carreras Padrés
Sobrenom: Joaquin Carreras y Romaguera
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 05/12/1907

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre3 pagina 132

Data bateig: 12/12/1907

Parròquia bateig: Sant Sadurni de l'Heura

Noms bateig: Joaquin, Peedro, JuanDefunció/Enterrament

Data defunció: 29/03/1912
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Lloc enterrament: Sant Sadurni de l'Heura
Cementiri: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 3 pagina 182