Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 12
Nom: Teresa
Cognoms: Vila ArmadáNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CistellaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)

Tipus unió: Religiosa i civilDefunció/Enterrament

Data defunció: 15/05/1849
Lloc defunció: Corts
Lloc enterrament: Corts
Cementiri: Sants Julia i Basilisa