Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1183
Nom: Miquel
Cognoms: Turró PlaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Lourdes Angelats Padrés (00/00/1928)

Tipus unió: Religiosa