Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 118
Nom: Catalina
Cognoms: Carreras Padrés
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 15/10/1914

Lloc de naixement: Sant Sadurní de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurní de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre4 pagina 26Matrimoni/Unió
Cònjugue: Juan Bassa Comas

Data: 02/08/1947
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Sant Sadurni de l'Heura