Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1167
Nom: Anna
Cognoms: Coll HugasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Padrés Menés (09/06/1981)

Data: 09/10/2013
Tipus unió: Civil

Lloc: Banyoles